Privacy- en
cookiestatement.

Privacy- en cookiestatement

Partner Marketing Nederland helpt bedrijven het maximale te halen uit affiliate marketing door het bieden van affiliate marketing consultancy. De diensten van Partner Marketing Nederland worden aangeboden via o.a. de website https://ampcgroup.com en LinkedIn. Als je een dienst bij ons afneemt, onze website bezoekt of contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of het online contactformulier, worden je persoonsgegevens verwerkt. 
In dit privacy- en cookiestatement lees je welke persoonsgegevens wij van je verwerken, met welk doel wij dit doen en welke privacy rechten jij als betrokkene hebt.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Partner Marketing Nederland
Reinwardtstraat 75B
1093 HB  Amsterdam
Nederland
KvK-nummer: 74279653

Voor vragen kun je contact opnemen via support@partnermarketing.nl.

Persoonsgegevens
Wij kunnen één of meerdere van de onderstaande persoonsgegevens verwerken:

 1. Handelsnaam van eenmanszaak of VOF;
 2. Vestigingsadres en vestigingsplaats van eenmanszaak of VOF;
 3. KvK-nummer van eenmanszaak of VOF;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Klant,- factuur, en opdrachtnummer van eenmanszaak of VOF;
 7. Betaalgegevens;
 8. Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 9. Gegevens over het surfgedrag van de websitebezoeker;
 10. IP-adres;
 11. Locatiegegevens;
 12. Overige gegevens die je actief aan ons verstrekt.

Partner Marketing Nederland verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan deze persoonsgegevens?
De gegevens worden door jou aan ons verstrekt via e-mail, telefoon, het online contactformulier op onze website of via een bezoek aan onze website.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
Partner Marketing Nederland verwerkt alleen persoonsgegevens als wij dit volgende de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst
– Om met je te communiceren via telefoon, e-mail of het online contactformulier;
– Voor het maken en versturen van een offerte of opdrachtbevestiging;
– Om de door jou gegeven opdracht uit te kunnen voeren;
– Voor het maken en versturen van de factuur;
– Voor het afhandelen van betalingen.

Reageren op je vraag of verzoek
– Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of het online contactformulier.

Bezoek website
– Om onze website beter te laten werken, het gebruik van onze website eenvoudiger te maken, onze service te verbeteren en aan te passen op de wensen van de websitebezoeker.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Partner Marketing Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de administratieplicht voor de Belastingdienst.

Partner Marketing Nederland heeft haar belang je persoonsgegevens te verwerken, afgewogen tegen je privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te bereiken.

Bewaartermijn
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren. Wij hanteren daarom de volgende bewaartermijnen:

 1. Klantgegevens op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht;
 2. E-mailberichten en contactformulieren worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen;
 3. De gegevens voor het bijhouden van de websitestatistieken (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.

Delen met derden
Partner Marketing Nederland verkoopt of verhuurt je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten, als je hier toestemming voor hebt gegeven of als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens voor ons verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en deze goed beveiligen.

Je gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 1. Hostingprovider van onze website en e-mail;
 2. Leverancier websitesoftware en plug-ins;
 3. Telefoonprovider;
 4. Leverancier van e-mailsoftware;
 5. Google Analytics voor het bijhouden van de websitestatistieken;
 6. Boekhouder;
 7. Leverancier van boekhoudsoftware;
 8. Clouddienst voor het opslaan van klantgegevens;
 9. Leverancier van CRM-systeem voor het opslaan van klantgegevens;
 10. Leverancier voor web analyse tools;
 11. Freelancers die helpen bij de uitvoering van de opdracht.

Je gegevens worden niet gedeeld met partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Een uitzondering hierop is dat een aantal partijen zoals Google, en leveranciers van software gebruik maken van een server in de Verenigde Staten.

Rechten van betrokkenen
Omdat wij persoonsgegevens van je verwerken, heb je het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Je kunt ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verweking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van je verwerken, naar je toe te sturen zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. Daarnaast kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je hebt gegeven aan ons om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Wil je gebruik maken van je privacy rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar: support@partnermarketing.nl.

Partner Marketing Nederland vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat wij zeker weten dat het verzoek door jou is gedaan. Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken we je de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken bijvoorbeeld via de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Wij nemen de verwerking van je persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het gebruik van goede beveiligingssoftware, het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL-verbinding), het gebruik van sterke wachtwoorden en een Touch-ID, het regelmatig maken van een back-up en het regelmatig updaten van onze website en plug-ins zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar support@partnermarketing.nl.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij je eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet.

Wanneer je de website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen teruggestuurd worden naar de website van Partner Marketing Nederland. Door middel van cookies kan Partner Marketing Nederland ook zien hoe jij onze website gebruikt en hoe wij de website gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren of in te stellen want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig omdat deze cookies weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Google Analytics
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe websitebezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De gegevens die Google hiermee verzamelt, zullen zij niet voor zichzelf gebruiken. Dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kun je Google´s privacy policy raadplegen.

Social media
Om het voor jou makkelijk te maken om contact met ons op te nemen via social media en-of content van onze website te delen via social media, zijn er social media buttons opgenomen op onze website van LinkedIn, Whatsapp, Outlook mail, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Partner Marketing Nederland heeft daar geen invloed op. Je wordt aangeraden de privacy- en cookiestatements van de social mediakanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy om gaan.

LinkedIn
WhatsApp
Twitter
Microsoft Outlook mail
Facebook

Links website
Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken, word je naar een website buiten https://ampcgroup.com geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Wij raden je aan de privacy- en cookiestatements van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met je privacy om gaan.

Dit zijn de cookies die wij plaatsen:

Naam                                                                              Doel                                                                                 Bewaartermijn
Elementor                                                                     deze cookie wordt gebruikt i.c.m. het                  onbepaalde tijd
                                                                                          WordPress thema van de website en
                                                                                          maakt het mogelijk om content op de
                                                                                          website te wijzigen

_ga                                                                                   registreert een uniek ID die wordt                         2 jaar
                                                                                          gebruikt om statistische gegevens te
                                                                                          genereren over hoe de bezoeker de
                                                                                          website gebruikt

 _gat                                                                                gebruikt door Google Analytics om                       1 dag
                                                                                          verzoeksnelheid te vertragen

_gid                                                                                 registreert een uniek ID die wordt                          1 dag
                                                                                          gebruikt om statistische gegevens te
                                                                                          genereren over hoe de bezoeker de
                                                                                          website gebruikt.

Uitschakelen cookies
Wil je niet dat wij cookies plaatsen? Via de browserinstellingen van je computer, kun je het plaatsen cookies uitschakelen en geplaatste cookies verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat onze website niet meer optimaal functioneert.

Wijzigingen privacy- en cookiestatement
Dit privacy- en cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2021. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook dit statement aan te passen. Het nieuwe privacy- en cookiestatement wordt altijd op onze website gepubliceerd.

adres

Reinwardtstraat 75B
1093HB, Amsterdam
Nederland

openingstijden

Maandag – 9:00 – 17:00
Dinsdag – 9:00 – 17:00
Woensdag – 9:00 – 17:00
Donderdag – 9:00 – 17:00
Vrijdag – 9:00 – 17:00
Zaterdag – gesloten
Zondag – gesloten

Statements

Privacy disclaimer
Cookiebeleid

SOCIALS

Volg AMPC op LinkedIn en en ontvang updates in jouw tijdlijn. 

© AMPC Group B.V. 2021